Om Cleverex jobbförmedling

Vi är ett utbildnings och matchningsföretag med stort hjärta som arbetar utifrån visionen Alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Tyngdpunkten i vår verksamhet ligger på coachning, utbildning, etablering och matchning – alltid med hög kvalitet och resultat i fokus. På Cleverex jobbförmedling brinner vi för att hjälpa människor ut i arbetslivet, vi sätter alltid den unika individen i fokus för att hitta rätt väg till arbete. Vårt team av engagerande jobbcoacher har stor erfarenhet och kunskap inom arbetsmarknadsfrågor, via våra tjänster Stöd och matchning och Rusta och matcha hjälper vi människor att snabbt komma ut på arbetsmarknaden och företag att hitta rätt medarbetare.

Varför Cleverex?

Individanpassat
På Cleverex jobbförmedling ser vi människor som en viktig resurs för samhället och arbetsmarknaden, men framförallt som unika individer. Tillsammans med den arbetssökande utformar vi en individanpassad plan utifrån personliga behov, förutsättningar och kompetenser för ett snabbt inträde på arbetsmarknaden.

Stor erfarenhet och brett kontaktnät
Vårt dedikerade team har stor erfarenhet och expertis inom alla olika branscher och yrkesområden inom hela Sverige. Tack vare vår kunskap, erfarenhet, lokala förankring och vårt breda kontaktnät kan vi snabbt och effektiv bidra till en lyckad arbetsmarknadsprocess.

”Lyckas du, så lyckas vi!”

Personligare kontakt
Vi arbetar alltid nära våra kunder och kandidater för att förstå deras behov och ge dem verktyg för att kunna växa, utvecklas och nå sina mål. Den personliga kontakten är grundläggande i vår verksamhet, vi är genuint intresserade av människor och den unika individen. Hos oss kan du känna trygghet i med- och motgång på väg mot vårt och ditt mål. Vi ställer alltid upp och finns tillgängliga för våra kunder och kandidater och är beredda att göra det där lilla extra, för lyckas du så lyckas vi!